Tehnologija

Albanija ka đal ko EU e veštačko intelegencijaja thaj ChatGPT

Albanija nadinelape deka o pomižiba e veštačko intelegencijaja ka skratinel o periodi kova nakelale ki čekalna tari Evropsko Unija. Edi Rama o premieri vakerga kaj kontaktiringa Mira Murati taro OpenAI te pomožinel le te transformirinen pobuter taro 4000 pravna aktija.

Avdive mangava te vakerav tumenge deka ko 13 Dekemvri ko Brisel, koga ka završinel i sredba e grčko dilemaja (Greek dilemma), ka mukav lenge sar novogodišno čestitka tari Albanija taro sa o liderija taro EU, o albansko modeli baši veštačko intelegencija bašo čhijbe ki zakonsko regulativa taro 280 hiljade strane zakonska merke taro EU, vakerga o Rama.

Veštačko intelegencija trebela te pomožinel te usoglasinenpe o albanska zakonija e zakonencar tari Evropsko Unija. Akava usoglasuvanje tano klučo bašo kujbe e Albanijakoro ki Unija.

O premieri e Albanijakoro lično kontaktiringa Mira Murati te rodel pomoš sar šaj posigate em polokheste te rešinenpe delo taro problemija bašo pregovorija e Evropsko Unijaja. ChatGPT Albanija šhaj ka del suksesi tena denpe pobut  love bašo advokatija thaj preveduvačija. Namesto akava i veštačko intelegencija, poeftino thaj posigate ka uspejne te nakavel del taro problemija.

+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Romani IT

Romani IT

About Author

Avgo Romano portalo savo so sikavela em pomozinela e Romane zaednica ko Digitalno sveto 🎯.

Javera artiklija

Nvidia
Tehnologija

Saudisko Arabija thaj OAE ko mariba bašo kiniba Nvidia čipija baši veštačko intelegencija

Savo čipi tano Nvidia H100?  Čipi H100, delo tari arhitektura “Hopper” tano najmokno čipi kerdo đi akana, thaj o dokus
ChatGPT
Tehnologija

ChatGPT soj odova?

ChatGPT soj odova? ChatGPT tano čhatbot kova koristinela veštačko intelegencija, kova koristinela priridno čhib te šhaj te ovel popaše jali