Koj sijam amen?

Koj sijam

Romani IT portali savo so sikavela em pomozinela e Romane zaednica ko Digitalno sveto, palal ko akava kanali bešena Roma Programerija, Dizajnerija, 3D animatorija, Video Editorija thaj javera Digitalna kreatorija savo so isilen baro iskustvo ki piri buti.


Soj tano o Romani IT?

🎯 Romani IT web portal dizajnirimo te zajakninel I romani it zaednica ko sumnal. Akaja unikatno platforma tani kerdi taro pobuter roma so kerena buti ko IT thaj mangena te spodelinen tumencar o najneve informacije, intervjua sar em kobor isijamen Roma so kerena buti ko IT ja digitalno sveto.Akalea ka zajaknina I digitalno pismenost ko Roma, thaj e ternenge ka ova inspiracija te oven delo taro IT sveto.

🎯 Romani it ka ovel izvor base najneve trendija ko sumnal tari informaticko tehnologija. Taro azuriribe ki industrija dzi ko vrvna inovacije. Amari posvetenost sikavela deka i Romani IT anela ekskluzivna haberija taro IT sumnal, thaj akalea educirinela thaj informirinela e romane zaednica.

 

So znacinela Amaro logo?

Koj sijam

So shaj te čitinen?

🎯 Ko Romani IT isi jek kategorija so vikinelape Koj Shaj , akate shaj te araken razlicna prikazne, iskustvija thaj te zapoznajnen sa e Romen kola tane IT profesionalcija. Shaj te citinen baso lengoro zivoto, thaj uspehija ki IT industrija. Akala intervjua ka oven izvor baso roma kola so isilen ko plani te zavrsinen ili pak mangena te oven IT profesionalcija.

🎯 Akava tano pobuter taro portal soske tano zaednica, shaj te mangena em tumen da te oven delo taro akava te vakeren tumare iskustva thaj te den tumare idee ja kritike.

🎯 Sekova haberi shaj te citinen le odolea so ka ovel baro doprinos ko zajakniba tari digitalno pismenost, ako nanetumen shajdipe te citinen odova haberi amen taro odova haberi kergam thaj audio kote so shaj te sunen le.

🎯 O portal Romani it kaninelatumen te oven delo tari akaja zaednica, bizo razlika dali mangena te citinen nesavo haberi, te zapoznajnentumen nesave profesionalconcar ili pak te siklon taro amare tutorijalija o Romani It ka ovel posvetimo portal koja leskiri cel tani zajakniba, inspiracija thaj inovacija.

 

Youtube kanali thaj Edukativna videa?

🎯 Akava kanali ka ovel jek bari baza taro tutorijali ili kratka videa kola so ka sikaven tumen web thaj graficko dizajn. Bizo razlika dali sijan pocetniko ili mangea te usovrsine tut akala videa ka oven bash tumenge kerde. Prekal ko akala videa Amari cel te ohrabrina e poterbe generacija te oven delo taro IT sumnal te shaj te oven neve inovatorija em te sikaven kaj shaj em o Roma da te oven nekoj em nesto.