Sar shaj?

Responzivno web strana baso desktop, tablet thaj mobilno ekranija

Ko avdivesutno dive kote o korisnikija pristapinena dzi ki nesavi web strana taro različna uredija thaj različna dimenzije taro ekranija, but i bitno te ovel tumen responzivno web strana

Ako na sijen ko šajdipe te čitinen akava artiklo šaj isto em te šunen le sar audio.

Responzivno web strana šaj avtomatski te prilagodinelpe tumenge ko ekranija thaj te obezbedinel šukar iskustvo dali pravea taro mobilno, tablet ili desktop kompjuteri. Ko akava blog ka pena o faktija thaj hari analitika savi ka objasninel tumenge i potreba tari responzivno ( prilagodlivo ) web strana.

  1. Mobilno dominacija ko web
   Fakti: Spored Statista, tari 2021 berš, o mobilno uredija sine registrirme pobuter taro 54% ko globalno internet soobrakaj. Akava trendi očekujnelape te prodolžinel thaj te bajrol ko naredna berša.
   Analiza: Odolea so pobuter korisnikija isilen šajdipe te kuven ko internet prekal ko pumare pametna telefonija, značinela kaj trebela te ovel tumen responzivno ili prilagodlivo dizajn ki tumari web strana. Web strana kola so nanenal ili pak na reagirinela šaj lokeste te našalel tumendar baro delo taro klientija, so ka anel pohari buti thaj pobare mukle šanse baši buti.
  2. Podobrimo kirisničko iskustvo (UX)
   Fakti: E Google-eskoro algoritmi dela prioriteti e web stranen kola tane responzivna koga rodelape prekal ko akava prebaruvači. Akava dizajn vlijajnela ko rangiriba tumari web strana ko google.
   Analiza: Obezbedimo besprekorno thaj prijatno iskustvo nane samo kobor šukar dizajnirimi, nego isto agahar dikolape kobor tumari web strana tani vidlivo. Sa o prebaruvačija favorizirinena o dizajn tari tumari strana pobuter ako o manuša pamtinge tumari webstrana em kuvena late direkno.
  3. Kobor tani brzo tumari web strana odobor poučo rang
   Fakti: Spored i studija taro Google, ako tumari strana tani brzo ili pobrzo taro 1 – 3 sekundija ka dobinen poučo rang bašo 32%.
   Analiza: Responzivno dizajn pridonesinela bašo pobrzo keriba buti I strana ko različna uredija. I brzina e web stranakiri kerela e korisnikon po zadovolna thaj tumen isitumen pobaro rang ko Google.
  4. Pobaro broj taro klientija si prekal mobilna telefonija
   Fakti: O izveštaj “I sostojba taro mobilna 2021” taro Formisimo otkrinela kaj o bikiba prekal ki e-trgovija ko mobilna telefonija barilo bašo 31% .
   Analiza: Prilagodlivo dizajn nane samo te kerel buti ko različna uredija, nego isile za cel em te bajrarel o možnostija taro tumaro biznis. O dizajn ko mobilno ekranija šaj pozitivno te vlijajnel odolea so šaj te bajarel tumari klientela.
  5. Analiza taro odova so mangena o korisnikija
   Fakti: O halatija baši analitika, sar soj Google Analytics obezbedinena tumenge detlano uvid taro odova so o korisnikija mangena, taro savo ured pragje tumari srana, savo telefoni, thaj posetenost.
   Analiza: E analizaja taro akala korisnikija šaj lokeste te identifikujna so o korisnikija mangena thaj taro savo ured najviše pravdi tumari strana. Pal akala analitike šaj komotno tumari strana optimizirinenala pobuter bašo odova ured kova so isile najbari publika.

Zaklučok: Responzivno dizajn nane samo trend nego tani osnovno potreba bašo tumaro uspeh ki tumari web strana. Podržimo e analitikaj thaj faktencar ko realno sveto isitumen win-win situacija.
Odoleske ako mangena te oven pošukar rangirime prekal ko Google, Bing, ili pak te ovel tumen pobaro broj ko klientija togas tumari strana mora te ovel responzivno ili pak prilagodlivo.

+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Romani IT

Romani IT

About Author

Avgo Romano portalo savo so sikavela em pomozinela e Romane zaednica ko Digitalno sveto 🎯.

Javera artiklija

Web Strana
Sar shaj?

6 Bukja soske trebela te oveltut web strana.

Ko vreme koga i digitalizacija tani aktuelno thaj povrzinelamen jek jekeja, isijamen komunikacija, rodaja neve informacije. Bašo romano biznis thaj
Logo
Sar shaj?

Značenje taro logo keriba identiteti thaj mukiba trajno vpečatok

Ko avdivesutno vakti kote so isi pherdo biznisija thaj brendija, o logo služinela sar sijalica ko jek kher. Ako na